bestuursleden onderscheiden

Bestuursleden onderscheiden door de Midden Limburgse Schuttersbond:

Op de voorjaarsvergadering van de Midden Limburgse Schuttersbond d.d. 16 maart 2008 waren 2 bestuursleden: periodiek aftredend, te weten de heren:

Jo Beeren: 36 jaar bestuurslid en 28 jaar voorzitter’.
Piet Bergmans: 15 jaar bestuurslid en 12 jaar penningmeester’.

Beide heren hadden om verschillende reden besloten zich niet meer herkiesbaar te stellen voor een volgende periode als bestuurslid. De heren werden vervolgens op de najaarsvergadering d.d. 02 november 2008 door het bestuur van de M.L.S.B. en de aangesloten verenigingen in het zonnetje gezet.

Na de bestuursverkiezing werden de afgetreden bestuursleden door de nieuw verkozen voorzitter John van der Beek van de M.L.S.B. voor het vele werk, hun inzet en enthousiasme de afgelopen jaren bedankt.

Piet Bergmans werd vervolgens door de vergadering benoemd tot ere lid van de M.L.S.B. en Jo Beeren tot ere voorzitter van de M.L.S.B.

Verder werd de heer Piet Bergmans onderscheiden met een medaille van de Europese Gemeenschap van Historische Schuttersgilden (E.G.S.), te weten:
De orde van verdiensten van de ridderorde van de Heilige Sebastianus in Europa:

De heer: Piet Bergmans:        “de EGS medaille in zilver”.

Voor de heer Jo Beeren hadden we een ander cadeau gezocht omdat Jo al velen zo niet al alle onderscheidingen heeft gekregen / ontvangen de afgelopen 36 jaar.
Hem werd namens de M.L.S.B. een plaquette aangeboden.Na afloop van de vergadering werd hen door het bestuur van de M.L.S.B. een receptie aangeboden, waarbij de vertegenwoordigers van de aangesloten verenigingen gaarne gebruik maakten om de scheidende bestuurders te bedanken voor hun langdurige inzet voor de bond.

Het werd verder nog een hele leuke en gezellige namiddag.

Heren, nogmaals bedankt voor de vele arbeid en inzet in de afgelopen jaren en we hopen nog vaak een beroep te mogen doen op jullie kennis en ervaring.

 

R. Maessen
Secretaris M.L.S.B.